Zpracováváme tabulové plasty, z nichž můžeme uvést:

 • PET desky,
 • PVC desky a folie,
 • tvrzené polystyreny HPS,
 • desky ABS,
 • polypropylenové folie,
 • polykarbonátové desky plné i komůrkové a další.

 

Houževnatý polystyrén (PS, HPS desky, HIPS)

Vlastnosti

Jedná se o kopolymer styrénu s butadiénem. S rostoucím obsahem kaučukovité složky se snižuje pevnost, tvrdost a tuhost a zvyšuje se tažnost a rázová houževnatost, mírně se zhoršují dielektrické vlastnosti a chemická odolnost. Odolává kyselinám, louhům, tukům, olejům, alkoholu a roztokům solí, neodolává chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům, ketonům a esterům. Není průhledný, ale jen průsvitný, barví se krycími barvami. Nasákavost je poněkud vyšší než u PS.

Použití

Krabice na potraviny, kempinkové nádobí, díly nábytku, např. zásuvky stolů, misky do chladniček, ramínka na šaty, kryty disků kol automobilů, kazety na magnetické pásky, vnitřní součásti telefonních přístrojů, skříně rádiových a televizních přístrojů, pouzdra fotoaparátů, cívky na filmy, vypínače, manipulační bedny a krabice, květináče a misky pod květináče. 

Identifikace

Hoří za vývinu sazí, při ohnutí v místě ohybu zbělá a obvykle nepraskne. Pokud ano, pak houževnatým lomem.

Kopolymer styrén-akrylonitril (SAN)

Vlastnosti

Ve srovnání s PS má vyšší tuhost a houževnatost, je tvrdý, transparentní, dobře snáší změny teploty,  dá se snadno barvit, výstřiky mají lesklý povrch. Odolává kyselinám, louhům, tukům, olejům, alkoholu a benzinu. Má lepší tvarovou stálost za tepla než PS, výrazně lepší odolnost proti korozi za napětí a povětrnosti. Dielektrické vlastnosti jsou horší, nasákavost vyšší. Zdravotně je nezávadný.

Použití

Tělesa a průhledné kryty kuchyňských přístrojů, nádoby mixérů, koupelnové soupravy, pohárky na nápoje, nádobí a příbory pro turistiku, kořenky, držadla kartáčů a kartáčků na zuby, průhledné kryty gramofonů, kryty zadních světel automobilů, průhledné stupnice radiopřijímačů, kreslicí šablony, držadla kuličkových per, rotory stolních ventilátorů.

Identifikace

Dá se poměrně snadno zapálit, hoří žlutým plamenem za vývinu sazí. Při namáhání ohybem praská křehkým lomem.

Terpolymer akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Vlastnosti

Vyrábí se mnoho typů lišících se tuhostí a teplotní odolností. Dosahuje se toho různým poměrem kopolymerujících složek. Je tuhý, pevný a přitom houževnatý, a to i při snížené teplotě. Speciální typy lze použít až do -40 °C. Dobře tlumí rázy a vibrace. Teplotní odolnost a tvarová stálost za tepla je lepší než u PS a SAN, stejně jako odolnost proti korozi za napětí. Snáší střídání teplot. Elektroizolační a dielektrické vlastnosti jsou horší, je mírně navlhavý. Jen málo se nabíjí statickou elektřinou. Odolnost proti povětrnosti je omezená, je zdravotně nezávadný, speciální typy lze galvanicky pokovovat. Je hořlavý. Odolává kyselinám, zásadám, olejům, tukům, některým uhlovodíkům, neodolává však chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům, esterům a ketonům.

Použití

Kryty domácích elektrospotřebičů, tělesa a sluchátka telefonních přístrojů, tělesa kapesních kalkulaček, mikrofonů a budíků, podstavce svítidel, tělesa kráječů chleba a kuchyňských vah, hračky, např. modely aut, zbraní, ochranné sportovní přilby, rukojeti nářadí, kryty řetězů a blatníky jízdních kol, kryty sekaček na trávu, dětské sedačky, mřížky chladičů a topení automobilů, ozdobné mřížky, tělesa reflektorů, přenosné skříňky na nářadí, koupelnové armaturry určené pro galvanické chromování, kryty vysavačů a vysoušečů vlasů.

Identifikace

Jako u PS: - hoří za vývinu sazí, zápach je méně aromatický, některé typy jsou samozhášivé.

Zpracovatelnost

Je dobrá, ale horší než u PS. ITT se uvádí pro teplotu 200 °C a zatížení 212 N. Je dodáván v široké barevné stupnici, ale je neprůhledný. Při namáhání na ohyb buď nepraskne nebo praská houževnatým lomem.

Polyethyléntereftalát (PET)

Charakteristika

Termoplastický polyethyléntereftalát (PET) je plast náležící po chemické stránce mezi polyestery. Polyestery se z hlediska chemického principu polymerace řadí mezi polykondenzáty, podobně jako polyamidy nebo fenolické pryskyřice.Většina polyesterů není typickými termoplasty a jsou spíše známy jako reaktivní pryskyřice (reaktoplasty, dříve označované jako termosety) nebo vláknařské materiály. Také samotný PET byl původně vyvinut pro výrobu vysoce kvalitních vláken. V posledních třech desetiletích se oblast praktické využitelnosti tohoto polymeru významně rozšířila. V současnosti je polyethyléntereftalát stále ještě využíván jako typicky vláknařský materiál, mnohem větší objemy jsou však určeny ke zpracování na fólie (obalové materiály, filmové podložky, magnetické záznamové materiály), duté obaly a stále více se rozšiřuje i jeho využití jako konstrukčního materiálu, zejména ve formě kompozitů.

Chemická struktura

PET je semikrystalický polymer, který je prakticky využíván převážně ve své amorfní formě.

Přednosti

Amorfní PET se vyznačuje vysokou houževnatostí při zachování poměrně vysoké tuhosti. Velmi ceněnou vlastností PET je jeho mizivá propustnost pro plyny, tzv. bariérová schopnost, která je prakticky využívána při výrobě obalů.

 

Polykarbonát (PC)

Použití

Polykarbonát je technický plast,který je v praxi uplatňován ve formě polotovarů plných desek, komůrkových desek nebo pro aplikaci vstřikováním ve formě granulátu.Je vhodný pro náročné technické aplikace, jako jsou bezpečnostní kryty strojních zařízení a podobně. Komůrkový polykarbonát se využívá převážně ve stavebnictví jako plast k zastřešení zimních zahrad, zastřešení bazénů atd..

Tepelné tvarování

Fólie a desky z polykarbonátu lze rovněž tepelně tvarovat. Nahřívací teploty se pohybují mezi 170 až 200 °C, optimálně kolem 180 °C.

Doba nahřívání závisí na počtu a výkonu topných elementů, vzdálenosti desky a zářičů i na okolní teplotě.

Obrábění

Polykarbonát lze dobře obrábět. K tomuto účelu jsou dodávány různé polotovary ve tvaru tyčí, trubek, desek. Během obrábění může dojít ke zbělení povrchu způsobenému zahříváním výrobku frikčním teplem nebo se mohou projevit důsledky zamrzlých pnutí ve formě četných povrchových trhlinek. Rychlost obrábění je tedy nutné pečlivě seřídit a řezné nástroje je třeba chladit.

Lepení

Výrobky z polykarbonátu můžeme potiskovat, lakovat i pokovovat. Spojování se provádí svařováním nebo lepením. Pro lepení polykarbonátu jsou vhodná rozpouštědla na bázi chlormethanu či chlorethanu. Pro slepování polykarbonátu s jinými plasty jsou nejvhodnější dvousložková lepidla, např. epoxidová. Lze použít též vteřinová kyanakrylátová lepidla.

Svařování

Pro svařování polykarbonátu je vhodné použití ultrazvuku. K dokonalému spojení svařovaných součástí postačují velmi krátké časy, často kratší než 1 vteřina. Proto se tato technika dnes rychle rozšiřuje. Během svařování vznikají vnitřní pnutí, proto je nezbytné zakončit svařování temperací.

Optika

Rozšířené je zejména použití polykarbonátu v optice. Jedná se o konstrukční díly fotoaparátů, kamer, blesků, promítacích přístrojů, dalekohledů, jejich kazet, hledáčků, clon atd. Z polykarbonátu se vyrábějí světlovodiče i optické systémy. Dnes snad nejvýznamnější optickou aplikací polykarbonátu je výroba optických disků – CD, u nichž se uplatňuje spojení vynikajících optických vlastností s mechanickou pevností a houževnatostí.

Doprava

V dopravní technice se využívá průhlednosti výrobků z polykarbonátu při výrobě krytů svítilen, automobilových světel, ukazatelů směru, signálních světel či různých na průhledných krytů ukazatelů a počítadel. Jeho průhlednosti kombinované s odolností proti nárazu se využívá u ochranných přileb a brýlí.

Strojní součásti

Vynikajících mechanických vlastností polykarbonátu, zejména jeho houževnatosti a pevnosti se využívá také ve strojírenských aplikacích. Používá se na četné náročné díly čerpadel, ventilů, větráků, pneumatických rozvodů, na průhledítka, ovládací tlačítka, rukojeti ručních obráběcích strojů, vrtaček, brusek aj.

Stavebnictví

Ve stavebnictví se polykarbonátové fólie a desky uplatňují také jako estetický prvek. Používají se všude tam, kde nahrazují klasické sklo. Oproti sklu vyniká polykarbunát zvýšenou odolností vůči nárazu čili nerozbitností. Používá se na nejrůznější zastřešení, okna, dveře, kryty bazénů, hal či stadionů. S velkým úspěchem se zde uplatňují komůrkové desky.

Polyvinylchlorid neměkčený (PVC)

Vlastnosti

Je to amorfní termoplast, tvrdý, tuhý, pevný, při teplotě pod -5 °C křehne, jeho teplotní odolnost je jen  60 až 70 °C, elektroizolační vlastnosti jsou dobré, dielektrické horší. Je průsvitný až průhledný, samozhášivý, nenavlhá. Odolává kyselinám, louhům, tukům, olejům, alkoholům a benzinu, neodolává chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům, esterům a ketonům.  Dá se dobře barvit.

Použití

Potrubní tvarovky, např. kolena a odbočky, elektroinstalační krabice, nádržky a jímky na odpadní vodu, kryty elektrických přístrojů a ventilátorů, tvarové součásti střešních okapů.

Identifikace

Hoří špatně, plamen je na okraji zbarven do zelena, trochu prská (jiskří), po oddálení plamene zhasne, je samozhášivý. Dým páchne ostře po kyselině chlorovodíkové. Při namáhání na ohyb zbělá.

Zpracovatelnost

Je obtížná kvůli nízké tekutosti a velké náchylnosti k tepelné degradaci při zpracování. Tekutost závisí na molekulové hmotnosti a obě se posuzují podle tzv. K-hodnoty. Čím vyšší je K-hodnota, tím vyšší je molekulová hmotnost a horší tekutost, ale mechanické a elektrické vlastnosti jsou lepší. U granulátu se tekutost udává i pomocí ITT. Zpracovatelnost se zlepšuje přídavkem malého množství změkčovadel.

Nezávazná poptávka

Napište nám váš požadavek, společně se podíváme, zda-li vám umíme pomoci. Nebojte nezabere vám to více jak 60 vteřin. Následně se vám ozveme do 48 hodin.

Zadat nezávaznou poptávku

Proč spolupracovat s námi

 • Česká firmaZabýváme se výrobou,
  zpracováním a prodejem plastů.
  Více než 30 let.
 • Zakázková výrobaHledáme nejlepší řešení
  pro vaše zakázky
  . Díky tomu vám
  šetříme čas i prostředky.
 • Zkušený týmPracujeme na moderních
  strojích
  . Náš tým má okolo
  45 zkušených specialistů.
 • Spolehlivé dodáníZpracováváme kusové
  i velkosériové zakázky. Jsme váš
  partner v oblasti plastů
  .

Zaujali jsme vás?Kontaktujte násvyplněním formuláře níže

nebo

Kontaktujte naše obchodní oddělení